TRANSPORT OG TJENESTER AS KONKURSBU- Sak 17 - 008627KON-FJOR

Konkursopning 16. januar 2017i Fjordane tingrett

Bustyrar: Advokat Andreas Rønnekleiv- E-post: ar@sunnfjordadvokatane.no

Meldingar og rettsbøker i PDF-format:

Sluttmelding, 21.03.17
Førebels melding og 1. skiftesamling, 14.02.17
Oppbod, 16.01.17Passord for å opne dokumenta finn du i første skrivet frå bustyrar.

For å lese pdf må du ha Adobe Reader, her kan du leste ned Adobe Reader gratis.

Last ned Adobe Reader