EIGEDOMMAR TIL SALS


REGULERT HYTTEFELT
Leitingnes i Askvoll

Gnr 20 Bnr 29 i Askvoll kommune
Salsoppgåve, verdivurdering og reguleringsplan