ANDREAS RØNNEKLEIV

Advokat MNA

Org.nr.: 980 331 841 MVA

Telefon 57 82 91 90

Mobil: 913 47 884

ar@sunnfjordadvokatane.noUtdanning

 • Cand.jur, UIO, 1982
 • Spesialfag: Forbrukarkjøpsrett

 • Praksis

 • Førstesekretær Statens personaldirektorat, 1984 - 85
 • Førstekonsulent juridisk avdeling, Teledirektoratet, 1985 - 86
 • Dommarfullmektig, Nordfjord sorenskrivarembete, 1986 - 87
 • Dommerfullmektig, Sunnfjord sorenskriverembete, 1987 - 1988
 • Advokatbevilling 1988
 • Advokat i advokatfirmaet Røthe & Røthe, 1989 - 98
 • Eigen praksis 1999
 • Partner i advokatfirmaet Harris, 2000 - 2003
 • Eigen praksis i Kontorfellesskapet Sunnfjordadvoakatane, 2003 - 
 • Arbeidsfelt

 • Alminneleg forretningsjuridisk bistand
 • Konkursrett/Insovensrett
 • Arv
 • Dødsbu
 • Rettsforhold i samband med fast eigedom
 • Alminneleg praksis • Verv

 • Var medlem av kontrollkomiteen Sparebanken Sogn og Fjordane,  2000 - 2012