ASBJØRN LØVIK 

Advokat MNA

Org.nr.: 999 128 963

Telefon: 57 82 91 90

Mobil: 954 75 485

al@sunnfjordadvokatane.no


 Utdanning

 • Cand. jur Universitetet i Tromsø, 1995

 • Praksis

 • Saksførebuar i Trygderetten 
  1996-1997
 • Advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Tromsø  
  1997-1998
 • Advokat hos Kommuneadvokaten i Tromsø 1998-2002
 • Leiar Spesial eng. i Sparebanken Sogn og Fjordane 2002-2007
 • Advokat i Sparebanken Sogn og Fjordane 2007-2011
 • Advokat hos Advokat Andreas Rønnekleiv 2012
 • Eigen praksis i kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane 2013 -


 •  

  Arbeidsfelt

 • Alminneleg forretningsjuridisk bistand
 • Insolvensrett
 • Dødsbu
 • Alminneleg praksis
 • Fast eigedoms rettsforhold
 • Arbeidsrett
 • Felleseigeskifte
 •