INGEBORG JOHANNA SUNDE 

Advokat MNA

Org.nr.: 917 859 973

Telefon: 57 82 91 90

Mobil: 411 00 511

 ijs@sunnfjordadvokatane.no 

 

Utdanning

 • Master i rettsvitskap, UiB, 2006

 • Praksis

 • Førstekonsulent/rådgjevar 
  i Stiftelsestilsynet 2006 – 2010
 • Advokatfullmektig/advokat i 
  Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 
  2010 – 2016
 • Eigen praksis i kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane 2016 –
 • Arbeidsfelt

 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Avgift
 • Avtalerett
 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Fast eigedom
 • Alminneleg praksis