ANSVARSFORSIKRING

Advokat Andreas Rønnekleiv (Advokat Andreas Rønnekleiv MNA, org.nr. 980 331 849, Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde),  advokat Asbjørn Løvik (Advokatfirma Asbjørn Løvik MNA, org.nr. 999 128 963, Naustdalsvegene 1 B, 6800 Førde) og advokat Ingeborg Johanna Sunde  (Advokatfirma Sunde AS, org. nr. 917 859 973, Naustdalsvegen 1 B, 6800 Førde) driv sjølvstendig advokatverksemd i kontorfellesskap i Elvegården, Naustdalsvegen 1B, i Førde Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet har offentleg tilsyn med advokatar i Norge. Ovanfor nemnde advokatar og tilsette hos vedkommande er medlemmer i Advokatforeningen.

Det er stilt lovpålagt trygd på 5 millioner kroner og det ligg føre ansvarsforsikring. Trygda dekker erstatningsansvar som den enkelte advokat dreg på seg under utøving av advokatverksemda utan geografisk avgrensing.

Det er:

AIG 

Postboks 1588 Vika

0118 Oslo

Telefon: 22 00 20 20

Telefaks: 22 00 20 21

skadekontoret@aig.no

som stiller trygda.

Klager over advokaten sin opptreden eller salær kan klagast inn for Advokatforeningen sitt disiplinærutvalg. Sjå meir informasjon om klageordninga:

http://www.advokatenhjelperdeg.no