ARBEIDSRETT

Vi gir råd i spørsmål som oppstår i arbeidsforhold, og vi har erfaring frå å representere både arbeidsgjevarar og arbeidstakar i slike saker. Det vil typisk kunne vere spørsmål/tvistar som oppstår ved:

Tilsetting

 • Utlysing
 • Arbeidsavtale
 •  Stillingsinstruks
 • Omstilling/omorganisering

 • Endring av arbeidsoppgåver
 •  Reduksjon av stillingstorleik
 • Reduksjon av tilsette
 • Sal av verksem/delar av verksemd 
 • Avslutning av arbeidsforhold

 • Oppseiing
 • Avskjed