ARBEIDSRETT

Vi gir råd i spørsmål som oppstår i arbeidsforhold, og vi har erfaring frå å representere både arbeidsgjevarar og arbeidstakar i slike saker. Det vil typisk kunne vere spørsmål/tvistar som oppstår ved:

Tilsetting

  • Utlysing
  • Arbeidsavtale
  •  Stillingsinstruks

Omstilling/omorganisering

  • Endring av arbeidsoppgåver
  •  Reduksjon av stillingstorleik
  • Reduksjon av tilsette
  • Sal av verksem/delar av verksemd 

Avslutning av arbeidsforhold

  • Oppseiing
  • Avskjed