ARV

Arvelova regulerer kva som skal skje med verdiane som avdøde etterlet seg. Nokre av reglane i arvelova er ufråvikelege, medan andre kan fråvikast dersom arvelatar ynskjer ei anna fordeling enn det som følgjer av lova. I den samanheng kan vi hjelpe til med råd, rettleiing  og utarbeiding av nødvendig avtalar/dokument knytt til:

  • Arveplanlegging
  • Generasjonsskifte
  • Testament
  • Forskot på arv