FAST EIGEDOM

Vi gir råd i spørsmål i samband med fast eigedomsrettsforhold. Det kan vere hjelp i samband med overdraging av fast eigedom og  med utgreiing av rettsforhold som knyter seg til fast eigedom slik som for eksempel  

 

  • vegrettar
  • naustrettar
  • andre bruksrettar
  • feil og manglar ved fast eigedom, dvs i saker både etter avhendingslova og bustadoppføringslova.
  • frådeling
  • plan- og bygningsrett
  • utbyggingsavtaler
  • sameige
  • eigarseksjonssameige

 


Kontoret prosederer saker om faste eigedoms rettsforhold for domstolane.

 

Vi bistår også ved jordskifte.