KONKURS OG INSOLVENSBEHANDLING

Advokatane Rønnekleiv og Løvik er nytta som bustyrar i samband med konkurs og tvangsavvikling ved Sogn og Fjordane tingrett

Kontoret bistår i samband med rådgjeving som knyter seg til slike spørsmål som for eksempel spørsmål om omstøyting.

Vidare tar vi oppdrag i samband med rådgjeving som knyter seg til den nye rekonstruksjonslova, og vi kan bistå bedrifter som vurderer restrukturering.Advokat Asbjørn Løvik er ein av dei advokatar i vår rettskrets som tingretten har bestemt skal nyttast som rekonstruktør etter rekonstruksjonslova.

Vi bistår også i samband med underhandsakkordar.