NÆRINGSLIV

Ulike spørsmål og problemstillingar kan oppstå i samband med oppretting, drift og avslutning av næringsverksemd. Det kan vere generelle problemstillingar ved stifting av selskap eller oppløysing av selskap til meir bransjespesifikke problemstillingar. Vidare kan det vere forhold på eigarsida eller i styrande organ som treng avklaring. Vi har erfaring med å gi råd og representere næringsdrivande i ulike bransjar i forhold som:

Aksjelov/selskapslov mv

 

  • Stifting av selskap, herunder utarbeiding av stiftingsdokument, vedtekter og aksjonæravtaler.
  • Sal av verksemd
  • Oppløysing/nedlegging av næringsverksemd
  • Generasjonsskifte

 

 Kontraktsrett

 

  • Entreprise
  • Reklamasjon – manglar 
  • Utbyggingsavtalar
  • Anbod
  • Finansiering