OFFENTLEG RETT

Både privat og næringsdrivande har behov for advokathjelp i kontakt med kommune/stat. Det kan vere for å søke om ytingar/krevje erstatning frå det offentlege, få løyve til tiltak/disposisjonar eller klage på vedtak. Vi gir råd og representerer private og næringsdrivande særleg innanfor forhold som relaterer seg til fast eigedom som

  •  

    Plan- og bygningslov
  • Frådeling av grunn (matrikulering)
  • Konsesjon
  • Landbruk
  • Utbygging
  • Barnevern