AKTUELT

03.07.2020

ENDRA GRENSE FOR ANKE, SMÅKRAVSPROSESS M.M

Frå 01.07.2020 har ankegrensene blitt endra frå kr 125 000 til kr 250 000 for anke til lagmannsretten. Vidare har grensa for småkravsprosess vorte endra frå kr 125 000 til kr 250 000. I tillegg har grensene...   mer


21.01.2020

FRAMTIDSFULLMAKT/VERJEMÅL

Framtidsfullmakt/verjemål? Ein vaksen person sine mentale kapasitet/evne kan verte svekka i ein slik grad at den rettslege handleevna fell bort. Det kan skje som følgje av sjukdom (som til dømes aldersdemens)...   mer6. januar 2020: Advokat Ingebord Sunde intervjua i Firda angåande odelretsreglane. Les intervjuet her. 

20. desember 2019: Advokat Asbjørn Løvik intervjua i Firda angåande lovbrot ved konkursar, Les intervjuet her.