EINEBUSTAD TIL SALS

Vassbotnvegen 20, 6817 NAUSTDAL

Gnr. 28 Bnr. 3 i tidlegare Naustdal kommune

Salsoppgåve og takst 

Bilder av Vassbotnvegen 20