top of page

NÆRINGSLIV

Ulike spørsmål og problemstillingar kan oppstå i samband med oppretting, drift og avslutning av næringsverksemd. Det kan vere generelle problemstillingar ved stifting av selskap eller oppløysing av selskap til meir bransjespesifikke problemstillingar. Vidare kan det vere forhold på eigarsida eller i styrande organ som treng avklaring. Vi har brei erfaring med å gi råd og representere nærings-drivande i ulike bransjar.

 

bottom of page