top of page

SKIFTE

Vi gir juridisk hjelp og rettleiing i samband med deling av bu etter skilsmisse og død, samt ved problemstillingar knytt til uskifte. Tingretten nyttar oss som bustyrar i offentleg skifte av dødsbu og felleseigebu (skifte mellom ektefellar). 

bottom of page