top of page

OFFENTLEG RETT

Både private og næringsdrivande kan ha behov for advokathjelp i kontakt med stat og kommune. Det kan vere for å søke om ytingar, krevje erstatning frå det offentlege, få løyve til tiltak/disposisjonar eller klage på vedtak. Vi gir råd og representerer private og næringsdrivande særleg innanfor forhold som relaterer seg til fast eigedom som 

 

  • Plan- og bygningslov

  • Frådeling av grunn (matrikulering)

  • Konsesjon

  • Landbruk

  • Utbygging

bottom of page