top of page

ANSVARSFORSIKRING

Advokat Andreas Rønnekleiv (Advokat Andreas Rønnekleiv MNA, org.nr. 980 331 849, Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde) og advokat Asbjørn Løvik (Advokatfirmaet Asbjørn Løvik AS, org.nr. 926 406 706, Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde) driv sjølvstendig advokatverksemd i kontorfellesskap i Elvegården, Naustdalsvegen 1B, i Førde.

 

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet har offentleg tilsyn med advokatar i Norge. Ovanfor nemnde advokatar og tilsette hos vedkommande er medlemmer i Advokatforeningen.

Det er stilt lovpålagt trygd på 5 millioner kroner og det ligg føre ansvarsforsikring. Trygda dekker erstatningsansvar som den enkelte advokat dreg på seg under utøving av advokatverksemda utan geografisk avgrensing.

Det er:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Pb 700 Sentrum,

0106 OSLO

ansvarsforsikring.advokaterMNA@gjensidige.no

som stiller trygda.

Klager over advokaten sin opptreden eller salær kan klagast inn for Advokatforeningen sitt disiplinærutvalg. Sjå meir informasjon om klageordninga:

http://www.advokatenhjelperdeg.no

bottom of page