top of page

ARV

Arvelova regulerer kva som skal skje med verdiane som avdøde etterlet seg. Nokre av reglane i arvelova er ufråvikelege,

medan andre kan fråvikast dersom arvelatar ynskjer ei anna fordeling enn det som følgjer av lova. I den samanheng kan

vi hjelpe til med råd, rettleiing og utarbeiding av nødvendige avtalar og dokument knytt til: 

 

  • Arveplanlegging

  • Generasjonsskifte

  • Testament

  • Forskot på arv 

bottom of page