top of page

FAMILIERETT

Familieretten omfattar reglar om ekteskap, sambuarforhold, samt forhold mellom barn og foreldre. Vi gir juridisk hjelp og råd ved juridiske problemstillingar knytt til samliv og samlivsbrot, herunder også ved utforming av avtaler, t.d. sambuaravtale, ektepakt, skifteavtale, framtidsfullmakt osv.  

Vi gir også råd og hjelp ved problemstillingar  knytt til barnefordeling, foreldreansvar m.v.  

I barnevernssaker har vi erfaring med å representere både kommunar og private partar for fylkesnemnd og domstol. 

bottom of page