top of page

KONKURS/INSOLVENS

Advokatane Rønnekleiv og Løvik er nytta som bustyrar i samband med konkurs og tvangsavvikling ved Sogn og Fjordane tingrett.Kontoret bistår i samband med rådgjeving som knyter seg til slike spørsmål som for eksempel spørsmål om omstøyting.
 

Vidare tar vi oppdrag i samband med rådgjeving som knyter seg til den nye rekonstruksjonslova, og vi kan bistå bedrifter som vurderer restrukturering.Advokat Asbjørn Løvik er ein av dei advokatane i vår rettskrets som tingretten har bestemt skal nyttast som rekonstruktør etter rekonstruksjonslova.

Vi bistår også i samband med underhandsakkordar.

bottom of page