top of page

FAST EIGEDOM

Vi gir råd i spørsmål i samband med fast eigedoms rettsforhold. Det kan vere hjelp i samband med overdraging av fast eigedom og  med utgreiing av rettsforhold som knyter seg til fast eigedom slik som til dømes:  

 

  • vegrettar

  • naustrettar

  • andre bruksrettar

  • feil og manglar ved fast eigedom, dvs i saker etter avhendingslova og bustadoppføringslova.

  • frådeling

  • plan- og bygningsrett

  • utbyggingsavtaler

  • sameige

  • eigarseksjonssameige

 


Advokatane prosederer saker om faste eigedomsrettsforhold for domstolane.

 

Vi bistår også ved jordskifte.

bottom of page