AVTALE/KONTRAKTSRETT

Vi gir råd og juridisk hjelp ved utforming av ulike avtaler og fullmakter, samt i samband med spørsmål knytt til t.d. avtaletolking, spørsmål om gyldigheit og kontraktsbrot m.v.