Kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane


Sunnfjordadvokatane er eit kontorfellesskap med 

  • advokat Andreas Rønnekleiv, 
  • advokat Asbjørn Løvik, 
  • advokat Ingeborg Johanna Sunde  og 
  • advokatassistent Alice Nesje. 

  • Advokatkontoret held til i Elvegården i Førde og driv variert og allsidig praksis. Vi bistår næringsliv og privatpersonar. 

    Ta kontakt med oss på telefon: 57 82 91 90