top of page
Advokat Andreas Rønnekleiv

ANDREAS RØNNEKLEIV

Advokat MNA

Org.nr.: 980 331 841 MVA

Telefon 57 82 91 90

Mobil: 913 47 884

ronnekleiv@sadvokat.no

Utdanning

 

 • Cand.jur, UIO, 1982

 • Spesialfag: Forbrukarkjøpsrett


Praksis

 

 • Førstesekretær Statens personaldirektorat, 1984 - 85

 • Førstekonsulent juridisk avdeling, Teledirektoratet, 1985 - 86

 • Dommarfullmektig, Nordfjord sorenskrivarembete, 1986 - 87

 • Dommerfullmektig, Sunnfjord sorenskriverembete, 1987 - 1988

 • Advokatbevilling 1988

 • Advokat i advokatfirmaet Røthe & Røthe, 1989 - 98

 • Eigen praksis 1999

 • Partner i advokatfirmaet Harris, 2000 - 2003

 • Eigen praksis i Kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane, 2003 - 

Fagfelt

Verv

 

 • Var medlem av kontrollkomiteen Sparebanken Sogn og Fjordane, 2000 - 2012

bottom of page