Fotograf_Reiakvam_asbjorn_Lovik.jpg

ASBJØRN LØVIK 

Advokat MNA

Org.nr.: 926 402 706MVA

Telefon: 57 82 91 90

Mobil: 954 75 485

lovik@sadvokat.no

Utdanning

 

 • Cand. jur Universitetet i Tromsø, 1995

 

Praksis

 

 • Saksførebuar i Trygderetten 
  1996-1997

 • Advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Tromsø  
  1997-1998

 • Advokat hos Kommuneadvokaten i Tromsø 1998-2002

 • Leiar Spesial engasjement i Sparebanken Sogn og Fjordane 2002-2007

 • Advokat i Sparebanken Sogn og Fjordane 2007-2011

 • Advokat hos Advokat Andreas Rønnekleiv 2012

 • Eigen praksis i kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane 2013 -

Fagfelt