top of page
Advokat Asbjørn Løvik

ASBJØRN LØVIK 

Advokat MNA

Org.nr.: 926 402 706MVA

Telefon: 57 82 91 90

Mobil: 954 75 485

lovik@sadvokat.no

Utdanning

 

  • Cand. jur Universitetet i Tromsø, 1995

 

Praksis

 

  • Saksførebuar i Trygderetten, 1996-1997

  • Advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Tromsø, 1997-1998

  • Advokat hos Kommuneadvokaten i Tromsø 1998-2002

  • Leiar Spesialengasjement i Sparebanken Sogn og Fjordane 2002-2007

  • Advokat i Sparebanken Sogn og Fjordane 2007-2011

  • Advokat hos Advokat Andreas Rønnekleiv 2012

  • Eigen praksis i kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane 2013 -

Fagfelt

 

bottom of page